Anna Adamska

Ania z Zielonego Ursynowa, Angielski dla dzieci

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka warszawskiej uczelni wyższej Wszechnicy Polskiej, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Od 2012 roku pracuje z dziećmi w języku angielskim udzielając korepetycji oraz w placówkach przedszkolnych z podopiecznymi w wieku 3-6 lat.

Traktując pracę z dziećmi jako zamiłowanie, a nie obowiązek wprowadza na zajęciach atmosferę „kontrolowanego rozluźnienia”, budując w ten sposób bezpieczeństwo i zaufanie podopiecznych. Posiada wiedzę z zakresu wychowania przedszkolnego, emisji głosu, integracji sensorycznej i glottodydaktyki. Korzysta z szerokiego wachlarza pomocy dydaktycznych.