63 OKR podsumowanie

Część konkursowa 63. OKR dobiegła końca. W protokołach finałowych imprez Jurorzy wyrażali się z uznaniem o poziomie artystycznym prezentacji, przygotowaniu wykonawców, przemyślanych i ciekawych poszukiwaniach repertuarowych. Takie opinie są szczególnie ważne w czasie odbierania słowu dawnego znaczenia – jako środka komunikacji międzyludzkiej i przestrzeni kreacji artystycznej. To, że tradycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest wciąż żywa i troskliwie pielęgnowana, a sztuka słowa wciąż przyciąga nowe pokolenia wykonawców, niezaprzeczalnie potwierdza Państwa zaangażowanie i pracę na jego rzecz. Budzi nadzieje, że mimo wielu zagrożeń ze strony współczesnej pop-kultury, sztuka żywego słowa będzie trwała. Składamy serdeczne podziękowanie za dotychczasową bardzo owocną współpracę, za trwanie i służbę ojczystemu językowi i literaturze, przywracaniu słowu jego piękna i właściwego miejsca nie tylko na scenie ale i w codziennym życiu. Pozostajemy z wiarą, że te wartości będą utrzymane i umocnione w  kolejnym etapie wspólnej drogi.

  1. W dniu 7 października br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbędzie się Koncert Laureatów 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jest to impreza zamykająca tegoroczną edycję Konkursu. Zapraszamy.