63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to miliony uczestników, to ich kulturalne wzbogacenie przez uprawianą sztukę, ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji, kształtowanie postaw i charakterów przez mówienie o ważnych sprawach swojego pokolenia, środowiska, kraju.

Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie jest organizatorem eliminacji 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla województwa mazowieckiego.

Eliminacje odbędą się 28 kwietnia (sobota) w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie, ul. Kajakowa 12b Warszawa.

28 kwietnia na scenie zaprezentują się wykonawcy wszystkich turniejów: recytatorskiego, turnieju wywiedzione ze słowa, turniejów teatr jednego aktora oraz  poezji śpiewanej.

Regulamin 63. OKR oraz karty zgłoszeń są do pobrania poniżej. Na karty zgłoszenia wykonawców zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich z przeglądów powiatowych i rejonowych czekamy do 23 kwietnia br.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach organizacyjnych jest pani Katarzyna Krzyszkowska, tel.: 22 1255603, e-mail: k.krzyszkowska@dokursynow.pl

OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym, odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Eliminacje wojewódzkiego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego objął również swoim patronatem Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa.

Dla uczestników konkursu przewidujemy obiad.

Poniżej program ramowy oraz kolejność prezentacji do pobrania:

Kolejność prezentacji

63 program ramowy

Regulamin 63. OKR

Karta 63 OKR Poezja śpiewana

Karta 63 OKR recytacja, wywiedzione ze słowa

Karta 63 OKR Teatr Jednego Aktora

Afisz

Prezentujemy państwu laureatów mazowieckich eliminacji wojewódzkich.

KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE:

JAN ZDZIARSKI

MARCIN FIBICH

JAROSŁAW GAJEWSKI – przewodniczący

Po przesłuchaniu 19 recytatorów w kategorii szkolnej, 7 w kategorii dorosłej, 3 w kategorii Wywiedzione ze Słowa, 5 w kategorii Poezji Śpiewanej, oraz 4 w kategorii Teatru Jednego Aktora postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W TURNIEJU RECYTATORSKIM:

W kategorii dorosłych: I miejsce i kwalifikację do finału w Ostrołęce:

ex aequo Pauli Stępczyńskiej z Płocka i Piotrowi Pietrasowi z Radomia,

II miejsce Jerzemu Bąkowi z Radomia,

III miejsce Natalii Przepiórce z Radomia

Oraz wyróżnienia: Bogusławie Przybytniewskiej z Radomia oraz Karolinie Dąbrowskiej z Żyrardowa

W kategorii szkolnej: I miejsce oraz kwalifikację do finału w Ostrołęce Michałowi Świderskiemu z Ostrołęki

II miejsce Barbarze Pazio z Warszawy,

III miejsce Weronice Kaweckiej z Radomia

Oraz wyróżnienia: Beacie Chmielewskiej z Radomia, Marcie Koperskiej z Radomia, Izabeli Kowalik z Płocka, Mariannie Kośli z Radomia, Magdalenie Perzynie z Mszczonowa, Małgorzacie Śmiarowskiej z Ostrołęki

W TURNIEJU WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Wyróżnienie przyznano: Antoninie Adamyan – Lis z Siedlec

W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ:

I miejsce i kwalifikację do finału we Włocławku Aleksandrze Gozdur z Radomia

II miejsce i zgłoszenie do kwalifikacji finałowej na podstawie nagrania Julii Ksit z Żyrardowa

Oraz wyróżnienie: Beacie Chmielewskiej z Radomia

W TURNIEJU TEATRU JEDNEGO AKTORA:

I miejsce i kwalifikację do przeglądu finałowego w Słupsku Pauli Stępczyńskiej z Płocka,

Wyróżnienia przyznano: Aleksandrze Topolińskiej z Siedlec i Jakubowi Dmochowskiemu z Warszawy.