O nas

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY “URSYNÓW”

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów został oddany do użytku w październiku 2017r. Jest samorządową instytucją kultury. Prosząc mieszkańców o sugestie, pomysły, korzystając z ich kreatywności będziemy wspólnie tworzyć miejsce otwarte na uczestnika i twórcę, innowacyjną instytucję dla ludzi z pasją. Poznając oczekiwania mieszkańców będziemy kreowali profil działalności odpowiadający potrzebom lokalnego środowiska.

W DOK Ursynów znajdą przyjazne miejsce zarówno artyści profesjonalni jak i amatorzy chcący szlifować swoje talenty. Dla nich tworzymy sprzyjające warunki do dzielenia się efektami pracy artystycznej z szerszą publicznością. Naszą ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Chcemy proponować nie tylko kreatywne, zgodne z zainteresowaniami spędzanie czasu wolnego, naszym celem jest również integracja lokalnej społeczności. DOK Ursynów jest miejscem otwartym na inicjatywy mieszkańców.

Nasze priorytety

 • wdrażanie innowacyjnych i efektywnych modeli organizacji kultury (dostępność, różnorodność i innowacyjność oferty kulturalnej – np. udostępnienie lokali do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych (kultura współczesna nierzadko aktywizowana jest przez twórców pozainstytucjonalnych))
 • edukacja kulturalna,
 • wsparcie amatorskiej twórczości artystycznej,
 • wspieranie oddolnej aktywności kulturalnej,
 • traktowanie kultury jako dźwigni rozwoju społecznego (np. wzrost kapitału społecznego),
 • wspieranie i ochrona kultury i pamięci lokalnej (ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego),
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturowych mieszkańców,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego,
 • inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych,
 • integracja społeczności lokalnej i zaspokajanie potrzeb społecznych,
 • koordynacja i sieciowanie (rozwijanie partnerstw międzysektorowych),
 • podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze i rozwijanie kompetencji odbiorców