24/08/2018 / Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. / 16:00-18:00

Zajęcia twórczego myślenia "Mam pomysł" w Mal-u

Zapraszamy dzieci od 21.08 do 24.08 od godz. 16.00-18.00 na autorskie zajęcia w formie 2 godzinnych warsztatów od pomysłu do projektu. „Wymyślam sam, realizuję w grupie”. Będziemy rozmawiać, bawić się, tworzyć i budować.

Od pierwszych zajęć wypracujemy zasady wspólnej zabawy i funkcjonowania w grupie.
Każde kolejne zajęcia będą inne. To dzieci wymyślając temat i zabawę będą nadawać kształt i charakter naszym spotkaniom. Prowadzący zajęcia będzie wspierał działania dzieci i zapewniała im bezpieczeństwo.

Na zajęciach będziemy;
 Pobudzać i rozwijać kreatywność dzieci poprzez zadawanie pytań: Jak? Po co? Dlaczego? Gdzie? Kto? Z kim?
 Skupiać się na tym co dzieje się tu i teraz: Co widzę? Co czuję? Co słyszę?
 Robić nowe rzeczy, których jeszcze nikt nie robił do tej pory.
 Tworzyć oryginalne, innowacyjne, nieszablonowe koncepcje i wiązać je już z istniejącymi.
 Konfrontować nowe pomysły z tokiem rozumowania innych.
 Dbać o to, aby kreatywność rodziła się tu i teraz.
 Poprzez twórcze zabawy skłaniać dzieci do myślenia.
 Wspierać dążenia do rzeczywistych zainteresowań.
 Motywować dzieci do działania – aby dzieciom chciało się chcieć.
 Bezwarunkowo wygrywać z nudą.
 Zachęcać do spędzania czasu bez elektronicznych gadżetów – chcemy troszkę rywalizować ze światem wirtualnym.
 Wpajać dobre nawyki przez ich powtarzalność.
 Skutecznie rozwijać w dzieciach drzemiący potencjał, wrodzone zdolności kreatywnego myślenia oraz chęć do poznawania otaczającego świata.

Celem naszym jest;

 Pobudzanie naturalnych zdolności twórczego myślenia.
 Budowanie szacunku do siebie i swoich poglądów
 Tworzenie dobrych relacji społecznych.
 Edukacja kulturalna.
 Edukacja ekologiczna.
 Promowanie zasady zero waste.
 Uczenie dzielenia się swoimi doświadczeniami.
 Zachęcenie do rozwijania swoich pomysłów.
 Nauka zdobywania nowych umiejętności.

________________________________________

Zajęcia adresujemy do dzieci w przedziałach wiekowych od pięciu lat oraz starszych.
Grupy wiekowe zostaną utworzone w zależności od ilości chętnych dzieci, przy założeniu minimum pięć, lecz nie więcej niż dziesięć osób.
W początkowej fazie grupy wiekowo mieszane, z których wraz z upływem czasu i wymaganej ilości będziemy organizować grupy rocznikowe.
Zapraszam na zajęcia codziennie w godzinach od 16.00-18.00
Zapisy pod numerem telefonu 607 093 651.